آشنایی با مراحل تشکیل سنگ ها

سنگ ها در اطراف ما مختلف هستند .سنگها جامداتی کم و بیش سخت با منشا طبیعی که از مواد معدنی ساخته شده اند و از نظر ویژگی های مختلف مثل صافی ، رنگ ، زبری نوع ، اندازه ی ذرات تشکیل دهنده و سختی با یکدیگر متفاوت هستند که به سه گروه بزرگ رسوبی ، دگرگون و آذرین تقسیم می شوند‌.

مثل سنگهای آذرین که در واقع جامد هستند ؛اما هرچه به مرکز زمین نزدیکتر می شویم گرما و حرارت افزایش می یابد و به حالت مذاب در می آیند. مواد مذاب هنگامی که از

دهانه ی آتش فشان خارج می شوند، سرد شده و این نوع سنگ را تشکیل می دهند .برای شناخت بهتر این سنگها دانش آموزان به سه گروه تقسیم شدند و هر گروه آزمایشی را انجام دادند .

گروه اول مقداری کره و شکلات را حرارت دادند تا ذوب شد؛ سپس مواد مخلوط شده را درون یخچال قرار دادند و به صورت جامد در آمد که نحوه ساخت سنگ های آذرین اینگونه است و گروهی دیگر از دانش آموزان شن ، سنگریزه ، ماسه، گچ و آب را مخلوط کردند. این مخلوط پس از خشک شدن به صورت لایه لایه در آمد و دانش آموزان با نحوه ی تشکیل سنگ های رسوبی آشنا شدند.

گروه سوم  دانش آموزان با مقداری گل رس گلوله های کوچک درست کردند، تعدادی از این گلوله ها را روی حرارت خشک کردند و تعدادی دیگر بدون حرارت خشک شدند و بعد از هر نمونه یکی را درون لیوان آب قرار دادند و مشاهده نمودند که گلوله های حرارت داده شده دیرتر در آب حل می شوند و بافت آنها با حرارت دادن محکم تر شده است. با این آزمایشات دانش آموزان با مراحل تشکیل ساخت سنگ های اطراف خود آشنا شدند.

تهیه کننده :آموزگار پایه چهارم-خانم عندلیب

پنج شنبه  9  بهمن ماه  1399

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 6/20