جشنواره جابربن حیان و فرصت های متنوع یادگیری

من معتقدم از هوش جوان ایرانی بیشتر از آنچه که امروز استفاده میشود باید استفاده شود؛ جوانها باید برای به کار گرفتن استعداد خود در جهت پیشبرد کشورشان برای جبران عقب ماندگی تاریخی تحمیلی بر این ملت، میدان پیدا کنند.                                                       “حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی”

در سال تحصیلی جاری با توجه به اینکه اوضاع شیوع بیماری کرونا، آموزش را تحت تاثیر خود قرار داده است در کنار آن نیز جشنواره های دانش آموزی از جمله جشنواره ی جابربن حیان نیز از این قاعده مستثنا نیست. از این رو در سال تحصیلی جاری آثار دانش آموزان با راهنمایی رابط جشنواره جابر بن حیان، خانم غلامزاده به صورت نمایشگاه مجازی در دو محور علمی و پژوهشی-خلاقیت های ادبی و هنری در قالب فیلم پنج دقیقه ای همزمان با ایام الله دهه فجر  در بستر کانال سروش  دبستان به اشتراک گذاشته شد و در پایان پنج اثر منتخب نمایشگاه مجازی درون مدرسه ای به اداره آموزش و پرورش منطقه تبادکان به شرح ذیل معرفی شد:

پایه اول-خلاقیت های ادبی هنری (شاهنامه خوانی)،  پایه چهارم-علمی و پژوهشی (دستگاه تنفس)، پایه ششم-خلاقیت های ادبی هنری (داستان نویسی-شوق دیدار)

پایه ششم-علمی و پژوهشی (تقویت خاک) پایه ششم-علمی و پژوهشی (کشت خانگی سیب زمینی)

امید است دانش آموزان عزیز در مرحله نهایی رتبه درخشانی را کسب نمایندم.

تهیه کننده: آموزگار پایه ششم-خانم غلامزاده

پنج شنبه  7  اسفندماه  1399


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20