حضور مسئول محترم مقطع ابتدایی موسسه جهت پیگیری مسائل آموزشی

در روز شنبه 16 بهمن ماه 1400 آقای رستگار مسئول مقطع ابتدایی و پیش دبستانی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام از دبستان وحدت”کنه بیست” بازدید نمودند و در جلسه ای با حضور مدیر محترم دبستان و عوامل اجرایی در خصوص برنامه های آموزشی غیر حضوری دانش آموزان ،نحوه فعالیت معلمان در سامانه شاد ،چگونگی رصد فعالیتهای معلمین و دانش آموزان توسط معاونین محترم آموزشی صحبت نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20