اهمیت نظم در بین دانش آموزان

چکیده:

هدف از بررسي این موضوع، چگونگی ایجاد مدرسه‌ای شاد با دانش‌آموزان با انضباط و منظم که انسان های پرورش یافته تربيت شوند و متفکر و متعهد باشند که فقط هدف آنهاکسب نمره بالاتر نیست، بلکه هدف، آموزش و پرورش است.نظم و انضباط حاکم بر مدرسه باعث می‌شود دانش‌آموزان با برنامه‌ریزی به کارهای خود برسند و این نظم و انضباط نه تنها داخل مدرسه، بلکه کارهای خارج از مدرسه را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد و باعث می‌شود دانش‌آموزانی با ایمان، مشتاق به درس و مدرسه و در آینده توانمند روی کاربیایند.اگر هر شخصی در هر مرحله زندگی که هست نظم و انضباط داشته باشد موفقیت در انتظار اوست.

مقدمه:

«نظم» در لغت به معنای آراستن، برپا داشتن، ترتیب دادن كار است. انضباط نیز به معنای نظم و انتظام، ترتیب و درستی، عدم هرج و مرج، سامان پذیری و آراستگی است. نظم وانضباط تعاريف متعددي دارد. عده‌اي كنترل رفتار فراگيرندگان و تسلط بر عوامل رفتاري آنان را انضباط مي نامند, برخي معتقدند: نظم و انظباط شامل هر نوع سازماندهي در محيط مدرسه و كلاس است، به نحوي كه سبب افزايش يادگيري ‌شود.

معمولاً در مدارس رسم بر اين است كه اگر دانش‌آموزي درس نخواند ويا موارد بي‌انضباطي در كلاس داشت او را به دفتر مدرسه مي‌فرستند و يا از مدير يا معاون مدرسه مي‌خواهندكه به كلاس او بروند اگر معلمان موارد زير را رعايت كنند كمتر دچار موارد بي‌انضباطي دانش‌آموز در كلاس مي‌شوند:‌

-كلاس را سريع و با اشتياق و علاقه شروع كنند و در راهرو مدرسه به مدت طولاني با يكديگر حرف نزنند.

-قبل از شروع درس توجه همه دانش‌آموزان را به خود جلب كنند اين كار را -مي‌توانند با ساكت ماندن براي چند لحظه، يا يكي دو بار به ميز ضربه بزنيد.

-تمام مطالبي را كه مي‌خواهيد درس بدهيد روي تخته سياه بنويسيد.‌

-طرح درس و تمام مطالب كمك آموزشي را به همراه داشته باشيد.

-كلاس خود را با چشمهايتان كنترل كنيد. كه بهترين نوع كنترل است.

-از دانش‌آموزاني كه احتمالاً،‌ علاقه خود را از دست داده اند بيشتر پرسش كنيد.

-بيشتر از كلمه <ما> در كلاس استفاده كنيد.

-همه‌ دانش‌آموزان را تشويق كنيد تا به سؤال مطرح شده توسط شما، پاسخ دهند چه آنها را به صورت انفرادي صدا بزنيد چه همه يكباره جواب دهند.

-دانش‌آموزاني كه در كنار يكديگر نشسته‌اند و نظم كلاس را به هر طريقي به هم مي‌زنند از هم جدا كنيد.‌

-در انجام كارهايتان تاجرپيشه باشيد يعني قدر وقت و زمان را داشته باشيد.

-به صداي خود توجه كنيد بلند و واضح صحبت كنيد.‌

-در كلاس راه برويد و همه دانش‌آموزان را زيرنظر داشته باشيد.

-جريان يادگيري و فعاليت دانش‌آموزان را متوقف نكنيد.

-احساسات و نظرات دانش‌آموزان را در نظر داشته باشيد، به‌طوري كه هنگام تدريس بتوانيد روش درس دادن را عوض كنيد.

-براي آنچه كه در كلاس، چه از نظر درسي و چه از نظر فعاليت انجام مي‌دهيد دانش‌آموزان را مسئول بدانيد.

-قبل از صدا زدن دانش‌آموز براي جواب دادن، ابتدا سؤال را مطرح كنيم.

-هنگام سؤال كردن، دانش‌آموزان را بطور تصادفي صدا بزنيم نه بصورت ستوني و رديفي.

-فعاليت‌هاي خود را در كلاس متنوع كنيد تا كلاس خسته‌كننده نباشد.

-قبل از تدريس به مطالب تسلط كامل داشته باشيد.

-اسامي دانش‌آموزان مشكل‌دار را از دفتر مدرسه بخواهيد.

-مشكلات و گرفتاريهاي خود را درگير كار خود نكنيد.

-عدالت را در كلاس رعايت كنيد و در گفتار خود صادق باشيد.

-سعي كنيم در كلاس درس، در هر رشته‌اي كه هستيم زماني را به مسائل ديني هم اختصاص دهيم.

آموزش انضباط:

انضباط را می توان از كودكی به افراد آموخت زیرا در كودكی افراد می توانند بهتر بیاموزند وبهتر بدان عادت كنند.راه های زیر را برای نظم بخشیدن به كودكان توصیه می‌شود.

1-آموزش‌ها: یعنی باید به دانش آموز آموزش دهیم تا در دنیای جدید بدون سردرگمی زندگی كند.

2-تذكرات: باید از انضباط برای دانش آموز تعریف كرده و آن را لازمه‌ی موفقیت بدانیم

3-تهیه مقررات: تهیه مقررات و تنظیم آن به دانش آموزان یك كار اساسی است و باید قوانین منطقی در نظر بگیریم.

4-جنبه الگویی: باید برای دانش آموز الگو بوده و عامل و مجری نظم باشیم و اگر خود منظم نباشیم انتظار نظم از كودك بیهوده است .

5-تنظیم برنامه: باید سعی كنیم با برنامه‌ای به زندگی دانش آموز نظم ببخشیم.

6-نشان دادن آثار: دانش آموز را باید از فواید نظم و زیان های بی نظمی آگاه كنیم.

7-سپردن مسولیت: باید مسئولیت‌هایی در رابطه با نظم به دانش آموز بسپاریم برای مثال: مسولیت نظم اتاق

8-زمینه سازی برای عادات: اگر بتوان رعایت نظم را بخشی از زندگی دانش آموز كرد در آن صورت به آن عادت خواهد كرد.

نتیجه گیری:

رعایت نظم و انضباط در محیطهای آموزشی، یکی از مهمترین اهداف تربیتی است که اولیای مدارس، آنان را در اولویت قرار می دهند و رفتارها و فعالیت آموزشی دانش آموزان نیزتا حد زیادی براساس این پدیده شکل می گیرد. نظم و انضباط باعث می شود که فعالیتهای دانش آموزان با موفقیت انجام گیرد و در نهایت زندگی با نشاط توأم شود و شکوفایی حاصل گردد.

معلمان، در مقام اشخاصی که باید از آگاهی و توانمندی در شناسایی و ایجاد رابطه سازنده با دانش آموزان برخوردار باشند یکی از مهمترین عوامل در شکل گیری شخصیت رو به رشد دانش آموزان به شمار می آیند. رابطه دوستانه و صمیمی معلمان با دانش آموزان و نیز موفقیت خانوادگی دانش آموزان موجب افزایش میزان نظم پذیری آنان می گردد.

تهیه کننده : آموزگار پایه چهارم-خانم عندلیب

تاییدکننده : مدیریت دبستان-خانم حسین زاده

پنج شنبه  9  اردیبهشت  ماه  1400


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.7/20