گرامیداشت روز آتش نشانی

حضورجناب آقای علیزاده مامورآتش نشانی دردبستان به مناسبت گرامیداشت ۷مهر روز آتش نشانی و آموزش نکات ایمنی به دانش آموزان

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 8/20